Wedstrijd

Naast de vijf schrijvenbijeenkomsten bestaat het programma verder uit een wedstrijd. Elke organisatie wordt uitgedaagd om een plan op te stellen voor een nieuw evenement of voor het verbeteren van (een deel van) het bestaande evenement. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt hiervoor een raamwerk aangereikt dat de deelnemers gedurende de looptijd van het project in kunnen vullen. Tijdens elke bijeenkomst wordt hier eveneens kort aandacht aan besteed.

Een deskundige jury beoordeelt de plannen van de organisaties op basis van een aantal van te voren vastgestelde criteria. Het beste plan (volgens deze criteria) kan naast de nodige ‘free publicity’ een aanmoedigingsprijs verdienen.

Begeleiding bij het opstellen van het plan
De deelnemers worden uitgedaagd om een plan op te stellen. De meest geschikte periode hiervoor zijn de intervals tussen de bijeenkomsten. Het kan zijn dat men gedurende deze periode vragen heeft en daardoor niet verder kan met het plan. Elke deelnemer kan voor maximaal één uur gebruik maken van telefonische ondersteuning of ondersteuning per e-mail. Men kan op deze wijze vragen stellen aan Promotie Veenendaal. Binnen 24 uur heeft men een antwoord en kan verder aan de slag met het plan.

Slotbijeenkomst
Veenendaal Organiseert wordt afgesloten met een slotbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst, die een feestelijk tintje heeft, wisselen de deelnemers ervaringen uit over de bijeenkomsten. Men geeft elkaar tips, bespreekt de leerpunten en probeert vooruit de blikken naar verbeteringen. Vervolgens worden de plannen van de organisaties gepresenteerd en doet de jury een uitspraak over het winnende plan. De voorzitter van de jury reikt de prijs uit.

 

 

Share Button