Veenendaal samen ondernemend en jong

Veenendaal is een jonge en ondernemende, groeiende stad tussen Utrecht en Arnhem met een dorps karakter en een groot winkelhart.

De ruimtelijke structuur is compact en goed ontsloten, voor de auto en vooral voor de fiets. De woonwijken zijn rustig en worden weinig belast door het verkeer. Veenendaal heeft veel populaire woonmilieus, met name in het middensegment. Aan alle kanten omgeeft de natuur de stad, hoewel het niet overal even goed merkbaar is. Het opvallendst is misschien nog wel het gebrek aan stedenbouwkundige samenhang. Tegelijkertijd creëert dit diverse plekken met een bijzondere uitstraling.

Inmiddels staat Veenendaal regionaal bekend om zijn bedrijvigheid en goede ondernemersklimaat. Het bloeiende winkelhart, de volle bedrijventerreinen en de vele bedrijven in de handel en distributie zijn hiervan de getuigen. De Veense ondernemerstraditie is een kwaliteit die het waard is gekoesterd te worden.

Ondanks zijn ruim 60.000 inwoners heeft Veenendaal nog een ‘dorpse, vriendelijke aard’ die onder andere tot uitdrukking komt in de vriendelijke, persoonlijke manier waarop het winkelend publiek tegemoet getreden wordt.

Veenendaal is jong, heeft veel kinderrijke gezinnen en een beperkte vergrijzing. Dit is een vrij unieke uitgangspositie binnen Nederland. De sociale verbanden en activiteiten zijn traditioneel sterk, maar vragen om eigentijdse aanvulling.

De mentaliteit is ‘doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg’. Van oudsher heeft Veenendaal een cultuur van ondernemen, geld verdienen en aanpakken. Termen die steeds terugkeren als het gaat om wat Veenendalers bindt, zijn: aanpakken, de christelijke identiteit en groeien. Voor deze termen geldt dat ze onderhevig zijn aan nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.

Inwoners komen uit de wijde omtrek in Veenendaal winkelen. Veenendaal is de grootste gemeente van Zuidoost Utrecht, waarvoor het ook altijd een belangrijke opvangtaak heeft gehad. Daarnaast werkt Veenendaal samen in de Regio FoodValley. Gezien de gunstige ligging tussen grote netwerken als de Randstad en het Knooppunt Arnhem – Nijmegen en in het groen heeft Veenendaal veel te bieden. Met het opbouwen van actieve samenwerking in de regio worden de gunstige regionale kwaliteiten in de toekomst nog beter benut.

(bronnen: marketingplan Promotie Veenendaal en Strategische visie 2015, Gemeente Veenendaal)

veenendaalinvogelvlucht

 

 

 

Share Button